- sdružování profesionálů spolu se zvyšováním jejich kreditu a prestiže celého oboru

- vytvořit prostředí a příležitosti pro spojování FP a RM